IMG_3672

Geladaverblijf Diergaarde Blijdorp

In de loop van 2017 wordt een nieuw verblijf voor de gelada’s geopend, een uit Ethiopië afkomstige expressieve apensoort. Ze nemen hun intrek in het oude roofdierengebouw. Het monumentale pand wordt uitgebreid met overkapte buitenverblijven voor de indrukwekkende apen en de manenschapen waarmee ze hun biotoop gaan delen.

(Bron: www.diergaardeblijdorp.nl)

Schults realiseert hier het schilderwerk in opdracht van Kon. Woudenberg.

Opdrachtgever
Kon. Woudenberg

Projectleider Schults
Djino Sadhoeram